اخبار مربوط به «رساله حقوق امام سجاد»

در این کتاب به حق هم‌نشین، حق همسایه، حق خردسال… با زبان شعر پرداخته شده است.

تاریخ ارسال: ۳۰ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬