اخبار مربوط به «رزوئولا»

پادتن‏هایی که در دوران جنینی از مادر به فرزند رسیده است…