اخبار مربوط به «رایانه»

با ابزاری کار می کند که در دنیای مجازی است که دسترسی آنها به دنیای واقعی مقدور نیست

سعی کنید بازی‌هایی را برای کودک انتخاب کنند که مناسب سن او باشد.

تاریخ ارسال: ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬