اخبار مربوط به «راه زدودن بوی بد پیاز و سیر»

    – برای برطرف کردن چرک یقه پیراهن، قبل از قراردادن آن در ماشین لباس شویی می توانید روی یقه پیراهن صابون مالیده و پانزده دقیقه ای صبر کنید. سپس آن را داخل ماشین لباس شویی بیندازید تا تمیز تمیز شود. – برای پاک کردن لکه های شمع می توانید روی آن ها کمی […]