اخبار مربوط به «راهنمای بارداری»

زنجبیل تازه یک درمان جایگزین برای انواع تهوع است.

از ابتدای بارداری باید سعی کنید به خوابیدن به پهلو عادت کنید.

تاریخ ارسال: ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

در صورتی که از کمردرد رنج می برید می توانید با رعایت این نکات باعث کاهش آن شوید