اخبار مربوط به «رابطه بین مصرف استامینوفن در بارداری و بیش فعالی کودک»

بارداری در حال حاضر هم با وجود پژوهش‌هایی که نشان می‌دهند با چه سرعتی غذاهایی که زنان می‌خورند، هوایی که استنشاق می‌کنند و ترکیباتی که در معرض آن هستند، از جفت می‌گذرند و بر جنین در حال رشد تاثیر می‌گذارند، به دوران نگران‌کننده‌ای برای مادران در انتظار بدل شده است. اکنون یک ماده دیکر به […]