اخبار مربوط به «دیفن هیدرامین»

فوفق تخصص نوزادان و اطفال در گفتگوی اختصاصی با مرآت عنوان کرد: اختلال در یادگیری یکی از عوارض مصرف خودسرانه دیفن هیدرامین فوق تخصص نوزادان و اطفال اختلال در یادگیری اطفال را یکی عوارض مصرف خودسرانه مسکن ها و خواب آورها به ویژه دیفن هیدرامین عنوان کرد. دکتر نوید دانایی معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی […]

تاریخ ارسال: ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬