اخبار مربوط به «دکتر عبدالعظیم کریمی»

با نگاهی‌ سلبی‌ به‌ مفهوم‌ و جایگاه‌ تربیت‌ سعی‌ دارد آنچه‌ را که‌ در جامعه‌ کنونی‌ به‌ نام‌ تربیت‌ انجام‌ می‌گیرد از بنیاد واژگون‌ نشان‌ داده‌ و پیامدهای‌ منفی‌ آن‌ را برملا سازد.

تاریخ ارسال: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬