اخبار مربوط به «دو زبانه»

واقعیت این است که فرد دو زبانه در هر سنی ممکن است لغت های دو زبان را با هم قاطی کند.

تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

تاریخ ارسال: ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬