اخبار مربوط به «دو اسمی بودن»

نام نیکو برای او است پس باید مراقب باشید تا نام فرزندانتان را نیکو انتخاب کنید.» پیامبر اکرم (ص): «اولین بخشش و عنایت شما به فرزندانتان انتخاب اسم نیکو می‌باشد.» حضرت علی (ع): «حق فرزند بر پدر این است که نام نیکو برای او برگزیند، ادبش را نیکو سازد و قرآن به او بیاموزد.» انسان، […]

تاریخ ارسال: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬