اخبار مربوط به «دویدن»

۱. خیلی تند دویدن در ابتدا اگر از همان ابتدا خیلی سریع شروع به دویدن کنید، خیلی زودتر از اینکه به خط پایان برسید انرژی‌تان تخلیه می‌شود. آرام شروع کنید و برای بدست آوردن نیروی حرکت به سمت پایان، انرژی و ریتم بگیرید. ۲. پویشدن کفش‌های نامناسب پوشیدن کفش‌های مخصوص دو قدیمی یا کفش‌های نامناسب، […]

تاریخ ارسال: ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬