اخبار مربوط به «دوقلوهای همسان»

شرکت آلمانی Eurofins MWG Operon می‌گوید راهی پیدا کرده است تا بتواند تفاوت بین این دوقلوها را بیابد. دوقلو به دو فرزندی می‌گویند که از یک دوره بارداری به دنیا می‌آیند. دوقلوها رامی‌توان به دو گروه تقسیم بندی نمود. منوزایگوتیک(همسان) که به دوقلوهایی گفته می‌شود که از یک تخمک لقاح یافته که بعد از تقسیم […]

تاریخ ارسال: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬