اخبار مربوط به «دعا»

ما این را دوست نداشتیم، و خدا می دانست!

شاید حتی هنوز آن قدر ها هم حس مادرانه ای پیدا نکردم

تاریخ ارسال: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬