اخبار مربوط به «دعا کردن در کودکان»

در زندگی معنوی کودکان، سخن گفتن با خداوند و خواستن از او جایگاهی ویژه دارد. کودکان به شیوه‌های رسمی و غیررسمی با خداوند نجوا دارند و براساس نیازهای کودکانه خود، تقاضاهایی از برترین موجودی که می‌شناسند، می‌‌کنند…  توجه به فضای روان‌شناختی دعاها و محتوای آنها، می‌تواند به ما در درک دنیای کودکان و یاری رساندن […]

تاریخ ارسال: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬