اخبار مربوط به «دروغ»

اغلب والدین مرتکب اشتباهات رایجی در تربیت فرزندانشان می‌شوند که اگر حداقل آنها را بشناسند، بهتر می‌توانند فرزندشان را پرورش دهند و او را بزرگ کنند.

تاریخ ارسال: ۲۰ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

حرفهای دلم که تمام شد نوبت پسرک بود.

غرق تماشایش شدم وقتی بین زمین و آسمان می چرخید و قهقهه می زد.

تاریخ ارسال: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

تمام این اوضاع و احوال نا بسامان رفتاری میان ما و فرزندمان، از آن جا شروع می شود که ما این اصل اساسی و مهم را نشنیده ایم و یا شنیده ایم و به کار نبسته ایم که «برای تربیت فرزند، باید ابتدا خودمان را تربیت کنیم.»

تاریخ ارسال: ۰۶ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

در بین کودکان کم سن دروغ گویی بیشتر جنبه خیالبافی و رویا اندیشی دارد.

تاریخ ارسال: ۰۳ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

دخترم حســــــود نیست

دروغــــــــــــــگو نیست ……………

تاریخ ارسال: ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

کودکان گاه برای جریحه دار نکردن احساسات دیگران، پنهان کردن احساسات یا واکنش های خود، فرار از تنبیه و دریافت پاداش و توجه، دروغ می گویند.

تاریخ ارسال: ۲۷ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬