اخبار مربوط به «دروغگویی در کودکان»

درصورتی که عاقلانه عمل کنید و با اعتماد بیشتری با فرزندتان مواجه شوید به‌طور طبیعی میزان دروغگویی آنها را کاهش می‌دهید و راه را برای عادت به دروغ گفتن می‌بندید.

تاریخ ارسال: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

در بین کودکان کم سن دروغ گویی بیشتر جنبه خیالبافی و رویا اندیشی دارد.

تاریخ ارسال: ۰۳ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬