اخبار مربوط به «درست کردن سقف اویز»

از اینکار برای تزیین اتاق کودک ونوزاد استفاده نمایید.

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

برای تهیه این سقف آویز، به چند یرگ طلق نیاز است.

تاریخ ارسال: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬