اخبار مربوط به «دختر و پسر»

نویسنده: مادرانه ها پسندم آن چه را جانان پسندد با تعجب و دلسوزی ! می پرسند “دومی هم پسره!!” اکثرا با اطمینان از کفایت دو فرزند میگویند “عیبی نداره دختر بزرگ کردن سخته!” تعداد کمی هم میگویند “ان شالله سومیش دختره!” یکی دو تا خانم مسن هم تحسینم کرده اند! و من نمی دانم چه […]

تاریخ ارسال: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬