اخبار مربوط به «دانشگاه علوم پزشکی شیراز»

نخستین نوزاد جراحی شده در دوران جنینی در شیراز در سلامت کامل متولد شد. این نوزاد در هفته ۲۵ جنینی به علت ضایعه باز نخاعی توسط متخصصان و جراحان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رحم مادر جراحی شد و در هفته ۳۵ بارداری مادر با وزن ۲ کیلو ۴۰۰ گرم متولد شد. مسئول تیم جراحی […]