اخبار مربوط به «داروهای غیر مجاز»

چند سالی است که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای برای تأمین مخارج خود به تبلیغات وسیع انواع کالاها و ازجمله داروهای مختلفی رو آورده‌اند و اغلب در این تبلیغات داروهای لاغری و چاقی، داروهای اعصاب و داروهای افزایش قد معرفی می‌شوند. اما آیا این داروها معتبر هستند؟ آیا اساسا تبلیغات دارو از طریق تلویزیون و شبکه‌های […]