اخبار مربوط به «دادن دارو به کودک»

والدین نباید بدون داشتن نسخه داروهای ضدسرفه یا سرماخوردگی را به شیرخوار یا نوپای خود بدهند. بعضی ها تصور می کنند داروخانه ها سوپرمارکت است و پزشک معالج هم یک واسطه نه چندان موردنیاز است که تنها هزینه ویزیت را می گیرد اما این باور صحیح نیست. در بازار داروی کشور ما، داروهای بسیاری بدون […]

دارو را به همان اندازه و روشی که پزشک تجویز کرده به کودک بدهید.