اخبار مربوط به «خونریزی رحم»

در بعضی موارد رحم به علت نقص عملکردی، باعث خونریزی می شود. مثل پولیپ، فیبروم ، بزرگی رحم و یا بروز سرطان رحم که بیشتر در خانم‌های بالای ۵۰ سال و بعد از یائسگی بروز می‌ کند.

تاریخ ارسال: ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

اگر تخمک لقاح یافته در هر جای دیگری غیر از داخل رحم جایگزین شود، بارداری نابجا یا خارج از رحم اتفاق می افتد.