اخبار مربوط به «خوش اخلاقی»

می‌گفت مۆمن است و من هی می‌پرسیدم که آیا خوش اخلاق هم هست؟ اما جواب نمی‌داد. می‌گفت مۆمن است و ایمان مهم‌ترین دلیل این انتخاب است. راست می‌گفت جوانی که آمده بود تا همسفرش باشد تا بهشت، مۆمن بود. کمی که گذشت، کمی که نشستند و برخاستند، آمد و گفت مهربانی مهم‌تر است یا ایمان؟

تاریخ ارسال: ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬