اخبار مربوط به «خورشید پشت ابر»

دخترک این روزها در راستای استقلال طلبی هایش، وقتی می خواهد لباس از تن در بیاورد، به من اجازه نمی دهد کمکش کنم. بلوز را تا گردن بالا می کشد. بعد بالاتر. باید دست ها را در بیاورد. سخت است. گیر می کند، با دست های بالا مانده و سرِ در حال فشار.

تاریخ ارسال: ۰۲ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬