اخبار مربوط به «خواص سوپ»

سوپ مرغ از داروها و آنتی بیوتیک ها هم موثرتر عمل می کند.