اخبار مربوط به «خواسته ها»

پیش از به دنیا آمدن فرزند دوم، خوب است کودک خود را آماده کنید. دو سه ماه آخر دوران بارداری، بهترین زمان است. اگر به او بگویید قرار است خواهر یا برادری بیاید که با او بازی کند، کودک شما از همان روزهای نخست، توقع دارد با نوزاد بازی کند و وقتی این اتفاق نیفتد، اذیت می شود.

تاریخ ارسال: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

ما خیلی بزرگ شده ایم. اما انگار خواسته های مان زیاد بزرگ نشده اند. فقط یک ذره بزرگ تر از آن وقت ها که خیلی کوچک بودیم…

تاریخ ارسال: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬