اخبار مربوط به «خلاقیت لازمه مادری»

برای این که مادر خوبی باشی، باید نقاشی بلد باشی. نه برای این که به بچه یاد بدهی یا به جایش نقاشی بکشی. برای این که بتوانی کنارش بنشینی و نقاشی کنی و پا به پایش لذت ببری. باید بتوانی با گل و خمیر مجسمه بسازی. باید بازیگر خوبی باشی. باید برای تربیت بچه ها […]

تاریخ ارسال: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬