اخبار مربوط به «خشونت علیه کودکان»

آنچه مسلم است هنگامی که نسبت به موضوعی آگاهی وجود دارد، افراد می‌توانند در رابطه با آن اتفاق تحلیل کنند و داستان را چندجانبه ببینند. هنگامی که اطلاع‌رسانی و به تبع آن آگاهی نباشد وقتی خانواده‌ای آثاری را در بدن کودک خود می‌بیند نمی تواند دلیل آن را پیدا کند و فکر می‌کند آثار یک ضربه معمولی است…

تاریخ ارسال: ۲۸ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬