اخبار مربوط به «خرید لنز رنگی»

سوراخ شدن قرنیه، عفونت‌های شدیدو … از عوارض استفاده از لنز‌های رنگی غیراستاندارد است.