اخبار مربوط به «خرید سیسمونی»

کاش فرهنگ استفاده از وسایل هم دیگر در ایران جا می افتاد. واقعا چه اشکال داره من از کریر دیگری استفاده کنم. دوست من از کالسکه من استفاده کند

تاریخ ارسال: ۰۸ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬

خرید لباس های زمستانی که معلوم نیست بچه که به آن سن می رسد آیا اندازه‌اش هست یا برایش کوچک شده و یا بر تنش گریه می کند، به نظر لازم نمی رسد. همه این ها بار اضافی است که بر دوش یک خانواده قرار می گیرد.

تاریخ ارسال: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬