اخبار مربوط به «حل‌مسأله»

باورهای انسان در طول زندگی براساس تجربه و بلوغ او تغییر می‌کند. برای ایجاد هیجان مثبت باید باورهای روزانه خود را تغییر دهیم هرچند تغییر سخت است و در صورت شکست افراد دست از تلاش برمی‌دارند و کار را ادامه نمی‌دهند. حکیمه آقایی، روانشناس: افراد بدبین راه ورود حل‌مسأله را بر ذهن خود می‌بندند و […]

تاریخ ارسال: ۲۴ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬