اخبار مربوط به «حرف شنوی کودک»

اگر می‌خواهیم بچه‌هایمان حرف شنوی را یاد بگیرند، راهی نیست جز این که در سال‌های سیادت کودک حرف‌هایش را بشنویم. به هر‌اندازه در این امر موفق باشیم، نتیجه‌اش را در سال‌های بعد خواهیم دید. از هفت سال دوم به بعد پدر و مادر موظف‌اند که اطاعت و ادب را به فرزندشان بیاموزند.

در بسیاری موارد می توانید به کودک فرصت یک انتخاب محدود شده بدهید تا خودش تصمیم بگیرد

تاریخ ارسال: ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬