اخبار مربوط به «حافظه کودکان»

وقتی مغز نتواند همه جزئیات یک خاطره را به یاد بیاورد، خودش جاهای خالی را پر می‌کند. این نتیجه پژوهش جدیدی است که می‌تواند بر خیلی از پرونده‌های دادگاهی جهان تاثیر بگذارد. پژوهشی جدید انجام شده که نتایجش می‌تواند بر خیلی از پرونده‌های دادگاهی جهان تاثیر بگذارد: وقتی مغز نتواند همه جزئیات یک خاطره کودکی […]

تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬