اخبار مربوط به «جدا کردن کودک»

ترس نادیده گرفته شدن یا جدایی در کودکان یکی از شرایط احساسی نرمال در روند رشد کودکان است و از زمانی آغاز می شود که کودک متوجه می شود افرادی هم در زندگی هستند که در آن حضور ندارند. این شرایط را با نام «تداوم سوژه» می شناسند. در برخی موارد، بسیاری از از کودکان […]

تاریخ ارسال: ۰۲ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬