اخبار مربوط به «جا شمعی»

یک جا شمعی بسیار زیبا به دست می آید. شب تمام لامپ ها را خاموش کنید و داخل جا شمعی یک شمع بگذارید. نور شمع از منافذ کاغذ رنگی خارج میشود.

تاریخ ارسال: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬