اخبار مربوط به «ثبت اطلاعات زاد ولد»

یونیسف به تازگی اعلام کرده‌است تولد حدود ۲۳۰ میلیون کودک زیر پنج سال به صورت رسمی ثبت نشده‌است و این کودکان به همین دلیل بقیه زندگی خود با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. تایم نوشت: یونیسف می‌گوید سال گذشته از هر ۴ نوزاد،‌تولد سه نوزاد در پاکستان به ثبت دولتی نرسیده‌است. این وضعیت در یمن […]