اخبار مربوط به «تک فرزند»

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۱۴.۴ درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرزند هستند، گفت: پژوهش انجام شده نشان می‌دهد که ۳۳ درصد خانوارهای ایرانی حداکثر دارای یک فرزند هستند. علی اکبر محزون در گفتگو با مهر به تحقیق انجام شده با توجه به اطلاعات مرکز […]