اخبار مربوط به «تکان»

آسیب‌هایی چون زودرنجی، رخوت و بیحالی، تشنج، استفراغ…

تاریخ ارسال: ۲۷ مهر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬