اخبار مربوط به «تهیه فرنی با آرد ذرت»

این نوع فرنی بسیار مقوی و خوشمزه و مناسب سفره های افطار هست.