اخبار مربوط به «تن»

جیوه از عناصر سنگین به شمار می‌رود و استفاده زیاد آن برای بدن حکم مواد سمی را دارد.

تاریخ ارسال: ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬