اخبار مربوط به «تنفس در زایمان»

  خوب نفس بکش زایمان طبیعی می‌تواند بسیار شیرین و ساده باشد، به شرط آن‌که از قبل برای آن آماده شده باشید. به جز نرمش‌های دوران بارداری و آگاهی پیدا کردن در مورد  مراحل و شرایط زایمان، یاد گرفتن روش‌های کنترل درد و انرژی در طول زایمان می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. یکی از این روش‌ها […]