اخبار مربوط به «تنبیه»

احتمالا از زمان آدم‌های نخستین، هر وقت پدر و مادرها می‌خواسته‌اند فرزندشان را به انجام کاری ترغیب یا به‌خاطر رفتاری خوب از آنها قدردانی کنند، آنها را تشویق می‌کرده‌اند. تشویق هم می‌تواند به اندازه تنبیه مضر باشد اگر جایگزین توجه یا میل و انگیزه درونی بچه‌ها شود.

تاریخ ارسال: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

در مهارت ها نباید تنبیه لازم نیست و باید اجازه بدهیم که اشتباه کنند تمرین کنند تجربه کنند و جلو بروند. در مهارتها فقط کافی است آنها را مدیریت کنیم .

تاریخ ارسال: ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬