اخبار مربوط به «تمیز کردن ناف»

۱- وسایل موردنیاز را جمع‌آوری کنید. وسیله خاصی برای تمیز کردن ناف نیاز نیست و افراد از وسایل مختلفی برای این منظور استفاده می‌کنند. ببینید برای شما چه وسیله‌ای بهتر عمل می‌کند. می‌توانید از وسایل زیر استفاده کنید: گوش‌پاک‌کن‌، آب، روغن بچه، پروکسید هیدروژن و الکل. ۲- یک سر گوش‌پاک‌کن را در هر محلولی که انتخاب کرده‌اید […]

تاریخ ارسال: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬