اخبار مربوط به «تمرین بادکنک»

نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که شما غیرفعال زندگی کنید از تعداد کیسه‌های هوایی فعال کاسته شده و دی‌اکسید‌کربن به نحوه قابل توجهی افزایش می‌یابد. ما از طریق تقویت عضلات دنده‌ای می‌توانیم اندازه دیافراگم را مدیریت کنیم این عضلات، دیافراگم را باز و بسته می‌کنند. وی روش‌های مدیریت دیافراگم و تقویت دستگاه […]