اخبار مربوط به «تفاهم زناشویی»

آنچه که مسلم است، در ازدواج ملاکهای زیادی است که باید طرفین آنها را بررسی کرده و با توجه به اهمیت هر کدام از آنها، برای انتخاب فرد شایسته اقدام کنند. به جهت حساس بودن موقعیت ازدواج، ملاک های زیادی برای ازدواج وجود دارد که یکی از آنها میزان و سطح تحصیلات است. ایده آل […]

تاریخ ارسال: ۲۲ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬