اخبار مربوط به «تغذیه شیرخوار»

شیر مادر برای تغذیه شیرخواران از بدو تولد تا ۶ ماهگی کاملا کافی و سالم است.

تاریخ ارسال: ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

پیش از خروج از منزل حتما نوزاد را با شیر خودتان کاملا سیر کنید.