اخبار مربوط به «تغذیه سالم در کودکان»

اگر می خواهید ذائقه کودک شما به غذاهای چرب و شور که زمینه ساز انواع بیماری هاست عادت نکند، باید از زمانی که غذای کمکی را آغار می کنید تا ۵ سالگی ذائقه کودک را شکل دهید.شکل گیری عادات و رفتار تغذیه ای صحیح در دوران کودکی یکی از عوامل موثر در پیشگیری و کاهش […]

فرزند شما برای دریافت شیرینی‌جات، شکلات، چیپس و دیگر تنقلات اصرار و پافشاری نخواهد کرد، اگر آن‌ها را در دسترس نگه ندارید و بداند که در خانه موجود نیستند.

با تغییر عادات بد غذایی در کودکان، زندگی سالم و طولانی را به آنها هدیه دهید.