اخبار مربوط به «تعویض پوشک»

نویسنده: مادربانو خدایا! تا پیش از این نمی دانستم که بوی بد مدفوع کودک که همه حتی خودم از آن بدمان می آید چه لطفی در حق اوست. هر وقت بوی بد احاطه ش می کرد، پیف پیف می کردم و او را زیر بغل می زدم تا بشویمش. اما وقتی چند روز به دلیلی […]

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬