اخبار مربوط به «تشکر»

او دانش‌آموزان را یکى‌یکى به جلوى کلاس می‌آورد و چگونگى اثرگذارى آن‌ها بر خودش را بازگو می‌کرد. آن گاه به سینه هر یک از آنان روبانى آبى رنگ می‌زد که روى آن با حروف طلایى نوشته شده بود: من آدم تاثیرگذارى هستم.

تاریخ ارسال: ۰۲ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬