اخبار مربوط به «تشرف به دین اسلام»

یک بانوی تازه مسلمان و شیعه کانادایی گفت: فمنیسم تنها ابزاری برای فریب زنان است که ساخته ایدئولوژی غربی است.جامعه غربی می‌خواهد زن ابتدا ظاهر خود را به نمایش بگذارد تا شخصیتش را، و همه همانگونه رفتار می‌کنند تا در جامعه پذیرفته شوند. این ها عقاید و افکاری است که فمنیسم به زن غربی القا […]

تاریخ ارسال: ۰۱ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬